O portálu

MilujemeHry.cz

MilujemeHry.cz

Hráči hráčům

MilujemeHry.cz je herní portál, který si vytváříme my sami hráči. Můžete třeba přidávat obsah ke svým oblíbeným hrám nebo prozkoumávat hry, které ještě neznáte.

Pro nás hráče tady máme…

 • 82415 her v databázi
 • pro celkem 160 herních platforem
 • a profily 7482 aktivních i historických tvůrců her

Pro kontaktování můžete také využít e-mailovou adresu info@milujemehry.cz.

Podmínky pro přístup a užití portálu MilujemeHry.cz (webové stránky přístupné na www.milujemehry.cz)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Portál MilujemeHry.cz představují webové stránky přístupné na www.milujemehry.cz a jeho další součásti (dále jen Portál MilujemeHry.cz).
  2. Provozovatelem a správcem Portálu MilujemeHry.cz (dále jen Provozovatel) je Ing. Jan Zaškolný, Vydrova 171/2, 724 00, Ostrava - Nová Bělá, IČO: 02661721, neplátce DPH.
  3. Uživatelem Portálu (dále jen Uživatel) je osoba přistupující k Portálu MilujemeHry.cz nebo jinak využívající jeho služeb. Uživatel se může na Portálu MilujemeHry.cz zaregistrovat a tak získat možnost se na něj přihlašovat (dále jen Registrovaný uživatel) a to pomocí vlastního uživatelského účtu (dále jen Účet).
  4. Tyto podmínky pro přístup a užití Portálu (dále jen Podmínky) upravují vztahy mezi Uživateli, Registrovanými uživateli a Provozovatelem Portálu MilujemeHry.cz a další náležitosti.
  5. Provozovatel Portálu MilujemeHry.cz si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv jednostranně změnit.
 2. Registrace
  1. Registrace na Portálu MilujemeHry.cz je pro Uživatele bezplatná (nesou však náklady, které jim vzniknou, například náklady na internetové připojení a podobně), jedna osoba však smí používat pouze jeden účet. Uživatel provedením registrace prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé.
  2. Pro plnou funkčnost Účtu Registrovaného uživatele je bezpodmínečně nutné ověřit e-mailovou adresu zadanou při registraci.
  3. Registrovaný uživatel provedením registrace souhlasí se zasíláním informací prostřednictvím e-mailových zpráv na svou adresu zadanou při registraci.
  4. Registrovaný uživatel získá po dokončení registrace uživatelský profil s veřejnou a soukromou částí (dále jen Profil). Registrovaný uživatel má možnost upravovat tento svůj Profil pomocí akcí na Portálu MilujemeHry.cz.
  5. Registrovaný uživatel může vkládat příspěvky na Portál MilujemeHry.cz. Souhlasí, že vkládaný obsah může procházet moderováním, úpravami či jinými změnami. Dále prohlašuje, že zveřejněním obsahu nebudou narušena práva třetích osob ani porušeny platné zákony či jiné předpisy. K obsahu vytvořenému Registrovaným uživatelem na Portálu MilujemeHry.cz tento Registrovaný uživatel poskytuje Portálu MilujemeHry.cz časově neomezenou licenci pro jeho použití, úpravu i tvorbu odvozenin.
  6. Registrovaný uživatel se zavazuje na Portálu MilujemeHry.cz zdržet použití vulgarismů, spamování, vyvolávání hádek tzv. flamů nebo vkládání obsahu porušujícího platné zákony České republiky.
 3. Používání
  1. Používání Portálu MilujemeHry.cz je pro Uživatele i Registrované uživatele bezplatné (nesou však náklady, které jim vzniknou, například náklady na internetové připojení a podobně).
  2. Uživatel i Registrovaný uživatel je povinen nahlásit Provozovateli případné bezpečnostní chyby na Portálu MilujemeHry.cz, které při jeho používání objeví.
  3. Uživateli i Registrovanému uživateli je zakázáno jakkoliv poškozovat Portál MilujemeHry.cz a nese za své jednání odpovědnost. Registrovaný uživatel je zodpovědný za aktivitu prováděnou pomocí jeho Účtu.
  4. Provoz Portálu MilujemeHry.cz je monitorován pomocí interních i externích nástrojů, zejména jde o měření návštěvnosti, analýzu logů serveru a další. Uživatelé i Registrovaní uživatelé souhlasí se zpracováním těchto údajů.
  5. Uživatel i Registrovaný uživatel se zavazuje nenarušovat vnitřní integritu Portálu MilujemeHry.cz nebo ručně či pomocí automatizovaných prostředků upravovat způsob zobrazení jednotlivých prvků webových stránek Portálu MilujemeHry.cz.
  6. Provozovatel žádným způsobem negarantuje správnost, přesnost ani úplnost informací uvedených na Portálu MilujemeHry.cz a nenese žádnou odpovědnost za případné škody jakéhokoli druhu související s obsahem Portálu MilujemeHry.cz a s jeho používáním.
  7. Provozovatel Portálu MilujemeHry.cz si vyhrazuje právo zamezit Uživateli či Registrovanému uživateli v přístupu a užití Portálu MilujemeHry.cz a jeho Účtu.
  8. Portál MilujemeHry.cz je ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb. autorským dílem i databází a požívá z toho vyplývající ochranu. Šíření autorského díla či databáze nebo jejich částí je možné pouze s písemným souhlasem Provozovatele Portálu MilujemeHry.cz. Tím není dotčena možnost citování díla v přiměřeném rozsahu s uvedením zdroje.
 4. Závěrečná ustanovení
  1. Uživatel či Registrovaný uživatel vůči Provozovateli prohlašuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 21. 12. 2017.